Trzej muszkieterowie wg A. Dumasa, Teatr Alatyr, Warszawa
30 lipca 2017

Foto: Iwona Wander / JerBa Studio